Görev ve Sorumluluklar

a) Bakanlığın insan gücü politikası ve planlaması ile insan kaynaklan sisteminin geliştirilmesi ve performans ölçütlerinin oluşturulması konusunda çalışmalar yapmak ve tekliflerde bulunmak.
b) Bakanlık personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemlerini yürütmek.
c) Bakanlığın eğitim planını hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek.
ç) Eğitim faaliyetleri ile ilgili dokümantasyon, yayım ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
d) Bakan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.

Söz konu... devamı...

Hüseyin ÇUMAK
Personel Dairesi Başkanı
  • huseyin.cumak@sanayi.gov.tr
  • Tel: 0 312 201 57 50
  • Fax: 0 312 201 57 53
  • Adres: Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Yolu 2151.Cadde NO:154 06510 Çankaya/ANKARA
E-Hizmetler Bölümü
İstatistikler
Piyasa Gözetim ve Denetim Raporları
Girişimci Bilgi Sistemi
Plan Program ve Raporlar
Ürün Güvenliği Şikayet Formu
Arge ve Yenilik Destekleri
Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşlar :
|
|
|
|
|
Server: WEBSERVERA, Online:921